Stvari koje radim ujutru, kada pada kiša

Ustajem polako, čujem već kišu kako kaplje i pada na svet. Rastežem se da probudim telo i kosti, trljam oči, obuvam papuče i oblačim bademantil. U kući je polu mrak, oblaci su sakrili svetlost, ali ne palim nikada svetlo. Volim jutra. Pomazim Eli, počeškam je po stomaku, dok se i ona rasteže i budi. Odlazim …